VISUALITZACIÓ DLFITXA CATALOGRÀFICA 
 

Este formulari mostrarà totes les dades disponibles per a una referència, que haja sigut seleccionada prèviament en el formulari Llistar Referències, del conjunt que resulte de la busca en el formulari Consultar Catàleg, o quan seleccione un dels termes d'índex en el formulari Termes (Consulta Assistida per Índexs) o seleccione un dels termes de tesaurus en el formulari Termes (Consulta Assistida per Tesaurus).

Els camps de dades de la referència estan disposats en una taula que vosté pot visualitzar completa desplaçant-se cap amunt i cap avall per mitjà de la barra de desplaçament.

També pot visualitzar cada una de les referències de la llista, utilitzant per a això els botons de desplaçament que apareixen en la Barra de Ferramentes.

Finalment, vosté pot accedir a la llista dels exemplars associats a la referència, per a poder efectuar una sol·licitud de reserva de qualsevol d'estes referències.

BOTONS DE LA BARRA DE FERRAMENTES

En la barra de ferramentes que està associada amb este formulari apareixen els botons següents:

Mostra el formulari Consultar Catàleg.
Mostra el formulari Llistar Referències.
Mostra la referència anterior de la llista.
Mostra la referència següent de la llista.
Mostra un formulari amb la llista dels exemplars associats a la referència.
Mostra la pàgina d'Ajuda del formulari.

Nota: En la Barra de Ferramentes també apareix el total de referències que componen la llista i la referència actual que està visualitzada.