• Servici d'Estudis i Documentació
 • Servici de Publicacions de la Generalitat
 • Centre de Documentació i Informació Estadística
 • Servici de Documentació, Publicacions i Estadística Departamental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Centre de Documentació de Teatres de la Generalitat
 • Biblioteca de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay
 • Centre de Documentació de Sociologia de les Llengües
 • Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Artístic
 • Biblioteca de l'IVAM
 • Biblioteca del Museu de Belles Arts de València
 • Biblioteca de l’Arxiu del Regne de València
 • Biblioteques dels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIREs)
 • Unitat de Documentació del Servei de Relacions Institucionals de la Conselleria de Sanitat
 • Centre de Documentació de l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
 • Centre de Documentació de l'Agència Valenciana del Turisme
 • Servei d'Informació Tecnològica, Patents i Marques de l'IMPIVA
 • Biblioteca del Servei d'Estudis Agraris i Comunitaris de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM)
 • Centre de Documentació de la Conselleria de Justícia i Benestar Social
 • Biblioteques de la Direcció General de Família i Dona
 • Biblioteca de les Corts Valencianes
 • Biblioteca de la Sindicatura de Comptes
 • Centre de Documentació de l'IVAJ.GVA JOVE
 • Biblioteca de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Centre de Documentació del Consell Valencià de Cultura (CVC)
 • Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat
 • Centre de Documentació de l’Institut Valencià de la Música
 • Biblioteca de l'Advocacia General de la Generalitat